EU Начало  |  За фирмата  |  Услуги  |  Данни за България  |  Препоръки  |  Застраховане  |   |  Ознакомительные осмотры  |  Недвижими имоти  |  Изпратете имот  |  Запитване  |  Връзки  |  Контакти Български English
My Sunny Bulgaria
My Sunny Bulgaria
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Търси
ВИДОВЕ ИМОТИ
Bulgarian PropertyАпартаменти
Bulgarian PropertyЗемеделска Земя
Bulgarian PropertyКъщи, вили
Bulgarian PropertyБизнес
Bulgarian PropertyПарцели
Bulgarian PropertyКъщи в град
Bulgarian PropertyХотели
Bulgarian PropertyИнвестиционни Проекти
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Bulgarian PropertyНа морето
Bulgarian PropertyВ страната
Bulgarian PropertyВ голям град
Bulgarian PropertyВ ски курорт
Bulgarian PropertyДо Язовир/Река
Bulgarian PropertyВ Планина
Bulgarian PropertyВ историческа местност
Bulgarian PropertyДо главен път
Bulgarian PropertyСпа Курорт
Bulgarian PropertyИмоти в Чужбина
ГРАД / СЕЛО
Bulgarian PropertyБанско
Bulgarian PropertyБургас
Bulgarian PropertyВарна
Bulgarian PropertyВелико Търново
Bulgarian PropertyИмот в Чужбина
Bulgarian PropertyПампорово
Bulgarian PropertyПловдив
Bulgarian PropertyСвиленград
Bulgarian PropertyСлънчев Бряг
Bulgarian PropertyСофия
Bulgarian PropertyСтара Загора
Bulgarian PropertyХарманли
Bulgarian PropertyХасково
Bulgarian PropertyЯмбол
УСЛУГИ
Bulgarian PropertyБЪРЗИ КРЕДИТИ
Bulgarian PropertyСтроителни услуги
Bulgarian PropertyОтдайте ПОД НАЕМ
UK Property Agents
Europe Real Estate Directory
Directory Free
WebDesignBG
Property web design
My Sunny Bulgaria
  Вижте нашите намаления и не се двоумете много - Инвестирайте разумно с MY SUNNY BULGARIA!
Bulgarian Property

    ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯВъпроси свързани с покупка, продажба, наем на недвижими имоти. Отговори на често задаваните въпроси за покупко-продажбата, отдаването под наем и наемането на недвижима собственост.


Защо да инвестирам в недвижими имоти?

    Отговор: През последните няколко години пазарът на недвижими имоти в България се утвърди като един от най-динамично развиващите се сектори на икономиката, привличайки все повече вниманието на местни и чуждестранни инвеститори. Основна причини за това са стабилните макроикономически показатели, високите нива на доходност от инвестиции в недвижими имоти и отдаването им под наем. Влизането на страната ни в ЕС, както и отварянето на банковата система към ипотечно кредитиране, допълнително стимулира инвестициите в недвижими имоти, създавайки стабилни предпоставки за по-нататъшно развитие на сектора.


Защо да ползвам услугите на агенция за недвижими имоти?

    Отговор: Ползването на посреднически услуги при покупко-продажбата на недвижими имоти е по-скоро необходимост отколкото лукс. Какви са ползите при използване на агенции:

Спестява Ви много време и енергия
Агенцията дава професионална оценка на имота, което ще Ви предпази от грешки и загуби
Предлага безплатни маркетингови проучвания за определен сегмент от пазара
Осигурява много добра юридическа защита на вашите интереси
Извършва всички необходими проверки за имота
Информира Ви за набора от необходими за сделката документи
Предлага много по голям набор от оферти
Рекламира имота Ви професионално в всички браншови издания
Осигурява и работи с много добри и проверени нотариуси
Гарантира законосъобразността и успешното приключване на съответната сделка


Защо да ползваме услугите само на една агенция за недвижими имоти?

    Отговор: Обръщайки се само към една агенция на пазара за недвижими имоти ще си осигурите следните предимства:

Възможност за правилна реклама на имота Ви и провеждане на съответната търговска политика
Не се налага конкуриране на пазара с другите агенции за цената на вашия имот
Агенциите са в непрекъсната връзка помежду си и офертата или заявеното търсене към една от тях става достояние на всички участници на пазара
При сключване на договор за изключително представителство, агенциите намаляват процента на комисионата и се отнасят с много по-голямо внимание и уважение към съответния клиент


Кога се заплаща дължимата комисиона на агенцията?

    Отговор:При сделки за покупко-продажба - при подписване на предварителния договор
при сделки за наем - при подписване договора за наем


Какви са таксите и комисионните на MSB имоти?

    Отговор:Моля прочетете тук за нашите такси и комисионни.


Какви документи се изискват от продавача при продажба на имот?

    Отговор:Документ за собственост / нотариален акт или друг документ за собственост /. Той е най-важният и удостоверява правото на собственост върху недвижимия имот. Без него нотариусът няма да изповяда сделката.
Документ за самоличност / лична карта, паспорт /
Данъчна оценка на имота - извършва се и се документира в писмен вид от данъчната служба по местонахождение на имота.
Удостоверение за брак. Имоти, придобити по време на брака, са семейна имуществена общност. За тяхната продажба се изисква съгласието и на двамата съпрузи. Не представляват семейна имуществена общност получените имоти чрез дарение или по наследство от единия от съпрузите.
Скица на имота - издава се, когато предмет на сделката е дворно място, независимо дали то е застроено или незастроено. Валидна е 6 месеца от датата на издаването и. Скицата е необходима, за да се удостовери актуалното състояние на имота и определя кой парцел в кой квартал на населеното място е отреден за имота по действащия регулационен план.
Протокол за делба - ако е имало такава
Удостоверение, че имотът не е актуван като общински- само за сделки с дворно място, издава се от отдел "Общинска собственост"
Удостоверение, че сградата е изградена по одобрен архитектурен план- необходимо е само при положение, че в имота е извършено строителство, което не е отразено в нотариалния акт
Удостоверение за наследници- изисква се ако лицето, посочено в документа за собственост е починало
Пълномощно- изисква се ако продавачът не може да присъства при организацията и изповядването на сделката и е упълномощило друго лице
Други документи според особеностите на имота, например смъртен акт, акт за раждане, документ за развод, удостоверение за брак и т.н.


За какво е необходим предварителен договор?

    Отговор: Предварителният договор за продажба на недвижим имот е съглашение между продавача и купувача. Той съдържа основните елементи на окончателния договор / данни за продавача и купувача, данни за имота, цена, срокове и т.н. /. Предварителният договор за продажба на недвижим имот не прехвърля правото на собственост върху имота. С него само се поема задължение в бъдеще да бъде сключен окончателен договор, с който да се прехвърли правото на собственост върху имота.

     Предварителният договор непременно трябва да е в писмена форма. При подписването му Купувачът плаща на Продавача капаро, обикновено 10% от стойността на имота.


Мога ли да приключа сделка, без да присъствам?

    Отговор: Да, ако сте заети и нямате възможност да пътувате за приключване на сделка, можете да дадете пълномощно на адвокат, който да ви представлява в деня на приключването на сделката. Това е често използвана практика в днешно време, поради голямата динамичност и заетост на клиентите ни. Представителството при приключване на сделка е част от обслужването, което предлагаме и не се таксува допълнително.


Може ли да се продаде ипотекиран имот?

    Отговор: Възможно е да се извърши продажба на ипотекиран недвижим имот. Купувачът трябва да е запознат с условията на ипотечния договор и сам да прецени как да постъпи. Има две възможности:

Купувачът да погаси кредита и ипотеката да се заличи от нотариалните книги, след което сделката да се изповяда пред Нотариус и Продавачът да получи останалата сума
Купувачът да поеме изплащането на кредита за определения в договора срок. В този случай се сключва договор между него и кредитора


Може ли да се продаде имот, ако е съсобственост?

    Отговор: Имот, който е съсобственост може да бъде продаден. Има две възможности:

Първи вариант. Ако всички съсобственици желаят да продадат имота и са постигнали съгласие с цената, те трябва да се явят пред Нотариус и да потвърдят своето съгласие за продажба. Възможно е вместо да губят ценно време, да упълномощят с нотариално заверено пълномощно един от съсобствениците, който да представлява останалите в процеса на организацията на сделката и при изповядването й пред Нотариус.
Втори вариант. Ако някой от съсобствениците не желае да продава, имота не може да бъде продаден като цяло. В този случай съсобственикът, който желае да продаде своята идеална част от имота трябва да я предложи първо на другите съсобственици и то на цената, с която ще продава. Ако от тях последва писмен отказ да закупят неговата част, може да я обяви на пазара. При положение, че Продавачът-съсобственик продаде своята идеална част на по-ниска цена от предложената на бившите си съсобственици, то последните имат право да предявят иск за разваляне на сделката.


Какви са правата на продавача на недвижим имот, когато купувача не е заплатил цената?

    Отговор: При голяма част от продажбите заплащането става непосредствено преди изповядването на сделката пред Нотариуса. Възможно е при взаимно споразумение между двете страни, плащането на цената / или на част от нея / да се извърши разсрочено или в по-късен момент. Това задължение се отразява в нотариалния акт.

     В практиката има и случаи, когато Купувачът, поради различни причини, не заплаща цената на купения имот. Тогава Продавачът има следните възможности:

Да заведе дело и да поиска Купувачът да бъде осъден да заплати цената на имота заедно с лихвите, както и обезщетение за пропуснати ползи или за вреди, които са настъпили за Продавача / например доходи от наем, разноски за продажбата, и др. /.
Да поиска от съда да му издаде изпълнителен лист за плащане на цената от Купувача. С изпълнителния лист Продавачът завежда дело срещу Купувача при съдия-изпълнител. В седемдневен срок от връчването на призовката, Купувачът може да предяви възражение с писмени доказателства, че не дължи сумата, т.е. че вече е платил.
Да предяви пред съда иск за разваляне на договора за продажба на имота. Това не може да стане, ако Купувача дължи незначителна сума.
Да поиска на базата на взаимно разбирателство Купувачът да заплати цената на имота, макар и със забава, но с лихвата и обезщетението за вредите.


Какво означават някои често използвани термини при недвижимите имоти?

    Отговор:Поземлен имот- е част от територията, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост.
Не урегулирана територия е територия, в която поземлените имоти не са урегулирани с подробен устройствен план.
Урегулиран поземлен имот или урегулиран имот е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство.
Застроена площ е площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж, включително площта на проветрителните шахти и проходите в тези очертания. В застроената площ на приземно ниво не се включват тераси, външни стълби и стълбищни площадки, рампи, гаражи и други елементи с височина до 1,2 м от средното ниво на прилежащия терен.
Плътност на застрояването е отношението на сбора от застроените площи на основното и допълващото застрояване спрямо площта на урегулирания поземлен имот, изразено в процент. Плътност на застрояване може да се определя и общо за квартал, устройствена територия или зона, както и за части от тях.
Интензивност на застрояване на урегулирания поземлен имот е отношението на разгънатата застроена площ към площта на урегулирания имот, изразено в абсолютно число. Интензивност на застрояване може да се определя и общо за квартал, устройствена територия или зона, както и за части от тях.
Начин на застрояване е разположението на сградите и постройките на основното и на допълващото застрояване в урегулираните поземлени имоти. Свободно е застрояването, при което сградите в урегулираните поземлени имоти се разполагат на разстояние от имотните граници (регулационните линии) към съседните урегулирани поземлени имоти, както и на северна странична регулационна линия при тесни урегулирани поземлени имоти по улици с посока север-юг и полупосоките до 45 градуса. Свързано е застрояването, при което сградите в два или повече съседни урегулирани поземлени имоти се разполагат допрени една до друга на имотните граници (регулационните линии). Свързаното застрояване в съседни урегулирани поземлени имоти представлява допиране на сградите на основното застрояване или на постройките на допълващото застрояване.
Кота корниз е височината на пресечната линия на фасадната плоскост с покривната плоскост - при сгради със стрехи; до котата на горната повърхност на корниза - при сгради с корнизи; до котата на най-високата точка на ограждащите стени - при сгради без корнизи и без стрехи. Във височината на сградата не се включва височината на подподкривното пространство, ако остава зад равнината, проведена под 45 градуса спрямо хоризонта от линията на пресичане на фасадната плоскост с горната повърхност на корниза или стрехата, а при сгради без корнизи и без стрехи - от най-високата точка на ограждащите стени. При ползването на тази възможност котата на билото не може да превишава с повече от 4,5 м котата на корниза, съответно на стрехата или на най-високата точка на ограждащите стени.НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ :

info@mysunnybulgaria.com


 
My Sunny Bulgaria
    info@mysunnybulgaria.com         +359 889305857  
За България     Правна информация     Строителство     Как да продадем имот     Полезни линкове     Често Задавани Въпроси     Статии